13th Toshiko Award Exhibition

2010/09/29〜2010/10/11

虹色の骨/Makiko Tsuji