25th Toshiko Award Exhibition

2023/5/31〜2023/6/19

「Prognosticator “shinpo to chowa”」/Shinji Mitsuzuka