TARO賞

The 12th Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 12th Taro Okamoto Award for Contemporary Art
21 artists were selected from 611 entries.
WAKAKI Kurumi won the TARO Award.
OSA Yukie won the Toshiko Award.

ALIMO

Iida Ryuta

Iguchi Yusuke

Osa Yukie

Odawara Nodoka

Koike Junya

Sakaguchi Ryuta

Sasakura Yohei

Sato Masaharu

Shibata Eri

Shimamoto Ryota・Ace Nakajima

Tanaka Makiko

Tamura Satoru

Hasegawa Yoshiro

Hanaoka Nobuhiro

Fukui Naoko

Miyazaki Naotaka

Mori Osamu

Yamakami Wataru

Yodogawa Technique

Wakaki Kurumi

 

ALIMO

Iida Ryuta

Iguchi Yusuke

Osa Yukie

Odawara Nodoka

Koike Junya

Sakaguchi Ryuta

Sasakura Yohei

Sato Masaharu

Shibata Eri

Shimamoto Ryota・Ace Nakajima

Tanaka Makiko

Tamura Satoru

Hasegawa Yoshiro

Hanaoka Nobuhiro

Fukui Naoko

Miyazaki Naotaka

Mori Osamu

Yamakami Wataru

Yodogawa Technique

Wakaki Kurumi

 

  • The List of Winners