TARO賞

The 17th Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 17th Taro Okamoto Award for Contemporary Art
20 artists were selected from 780 entries.
Kyun-Chome won the TARO Award.
Saeborg won the Toshiko Award.

AKAMATSU Nellow

arthorymen

Kyun-chome

KURI Mayumi

KOMATSU Hazuki

KOYAMA Masayoshi

Saeborg

Japonica

SUZUKI Yusuke

TAKAMOTO Atsuki

TANAKA Iichiro × TANAKA Juro

CHIBANA Leo

NAGAO Ena

NAKAMURA Ryoichi

HAGIYA Tajima

HIROTA Mayu

BUNYA Yukari

MASEKI Aiko

YOSHIDA Shinnosuke

YOSHIDA Waka

AKAMATSU Nellow

arthorymen

Kyun-chome

KURI Mayumi

KOMATSU Hazuki

KOYAMA Masayoshi

Saeborg

Japonica

SUZUKI Yusuke

TAKAMOTO Atsuki

TANAKA Iichiro × TANAKA Juro

CHIBANA Leo

NAGAO Ena

NAKAMURA Ryoichi

HAGIYA Tajima

HIROTA Mayu

BUNYA Yukari

MASEKI Aiko

YOSHIDA Shinnosuke

YOSHIDA Waka

  • The List of Winners