TARO賞

The 18th Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 18th Taro Okamoto Award for Contemporary Art
27 artists were selected from 672 entries.
Yotta won the TARO Award.
HISAMATSU Tomoko won the Toshiko Award.

AGATSUMA Gin

ADACHI Atsushi

ISHII Asuka

ISHITSUKA Yoshihiro

ISHIYAMA Akio

EGASHIRA Makoto

KIKUYA Satoshi & SII Yudai

KINTO Minami

Conceptual Architect

SANO Yuki

SAWAI Shohei

JAHANA Shoyo

SUGIYAMA Kyohei

TOYOFUKU Ryo

NARAGINO Yoshiko

HAYASHI Kaito

HISAMATSU Tomoko

HIRABAYASHI Takahiro

FUJIMURA Shoma

MAKITA Ai

MATONO Shinsuke

MITSUI Shizuka

MURAI Yuki

MORIMURA Makoto

YAMAZAKI Hiroki

YUKAWA Hiroyasu・NAKAYASU Keiichi

Yotta

 

 

 

AGATSUMA Gin

ADACHI Atsushi

ISHII Asuka

ISHITSUKA Yoshihiro

ISHIYAMA Akio

EGASHIRA Makoto

KIKUYA Satoshi & SII Yudai

KINTO Minami

Conceptual Architect

SANO Yuki

SAWAI Shohei

JAHANA Shoyo

SUGIYAMA Kyohei

TOYOFUKU Ryo

NARAGINO Yoshiko

HAYASHI Kaito

HISAMATSU Tomoko

HIRABAYASHI Takahiro

FUJIMURA Shoma

MAKITA Ai

MATONO Shinsuke

MITSUI Shizuka

MURAI Yuki

MORIMURA Makoto

YAMAZAKI Hiroki

YUKAWA Hiroyasu・NAKAYASU Keiichi

Yotta

 

 

 

  • The List of Winners