TARO賞

The 19th Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 19th Taro Okamoto award for Contemporary Art
23 artists were selected from 485 entries.
MIYAKE Kan won the TARO Award.
ORIHARA Chie won the Toshiko Award.

IDA Daisuke

IWAMURA En, KAGE Rintarou, KOGA Mutsumi

ORIHARA Chie

Kai Association HAYASHI Kaito

KAWAKUBO Yoi

KUNIMOTO Tsubasa

SASAOKA Yuriko

SEKIKAWA Koji

TEAM WARERA

TSUJIMOTO Yuriko

TSBOI Yasuhiro

NITO Kento

HANAZAWA Shinobu

HARADA Takeshi

HONGO Yoshiya

MATUSITA Atuko

MISUMI Hitomi

MIYAKE Kan

MURAKAMI Kanae

MURAKAMI Satoshi

MORIMOTO Takashi

YOKOYAMA Nami

ROKUNAI

 

 

 

 

 

 

 

IDA Daisuke

IWAMURA En, KAGE Rintarou, KOGA Mutsumi

ORIHARA Chie

Kai Association HAYASHI Kaito

KAWAKUBO Yoi

KUNIMOTO Tsubasa

SASAOKA Yuriko

SEKIKAWA Koji

TEAM WARERA

TSUJIMOTO Yuriko

TSBOI Yasuhiro

NITO Kento

HANAZAWA Shinobu

HARADA Takeshi

HONGO Yoshiya

MATUSITA Atuko

MISUMI Hitomi

MIYAKE Kan

MURAKAMI Kanae

MURAKAMI Satoshi

MORIMOTO Takashi

YOKOYAMA Nami

ROKUNAI

 

 

 

 

 

 

 

  • The List of Winners