TARO賞

The 22nd Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 22nd Taro Okamoto award for Contemporary Art
25 artists were selected from 416 entries.
Hiwa Kazuhiko won the TARO Award.
Kazama Tengshing won the Toshiko Award.

Art unit HUST (TOYAMA Shingo / USUKI Hideyuki)

AKIYAMA Kanako

AKO Susumu

IGAWA Yoshie

IGUCHI Yusuke

OZUCHI Hideki

OKANO Akane

Miss Revolutionary Idol Berserker

KAZAMA Tengshing

KAJITANI Ryo

KUNIHISA Mayu

SANO Yuki

SHIOMI Ryosuke

TAKIKAWA Makiko

TAKEUCHI Kazunori

TAJIMA Daisuke

TANAKA Yoshiki

HATTORI Masashi

HIWA Kazuhiko

FUJIWARA Fumie

HONBORI Yuji

MA JIAHAO

MIYAUCHI Yuka

MIYATA Sayaka

YOSHIDA Ayano

 

Art unit HUST (TOYAMA Shingo / USUKI Hideyuki)

AKIYAMA Kanako

AKO Susumu

IGAWA Yoshie

IGUCHI Yusuke

OZUCHI Hideki

OKANO Akane

Miss Revolutionary Idol Berserker

KAZAMA Tengshing

KAJITANI Ryo

KUNIHISA Mayu

SANO Yuki

SHIOMI Ryosuke

TAKIKAWA Makiko

TAKEUCHI Kazunori

TAJIMA Daisuke

TANAKA Yoshiki

HATTORI Masashi

HIWA Kazuhiko

FUJIWARA Fumie

HONBORI Yuji

MA JIAHAO

MIYAUCHI Yuka

MIYATA Sayaka

YOSHIDA Ayano

 

  • The List of Winners